ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 28-29/4/2018
Εκδόθηκε από την Ε.Ο.Τ. η προκήρυξη για τον Πανελλήνιο Αγώνα Τοξοβολίας στην Πάτρα 28 και 29 Απριλίου 2018, που θα διοργανώσει ο " Α.Σ. Προαστείου " σε συνεργασία με τον σύλλογό μας " Α.Σ. Γλαύκος " και τον Δήμο Πατρέων.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο βοηθητικό γήπεδο του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και θα είναι όλων των κατηγοριών όπου  αναμένετε έντονος ανταγωνισμός σε όλες τις κατηγορίες.

Δείτε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη της Ε.Ο.Τ. για όλες τις κατηγορίες:
 1

Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Αρ. πρωτ.: 977/18
Προς : Σωματεία Ε.Ο.Τ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Πάτρα, Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου 2018
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, τον « Αθλητικό Σύλλογο Προαστείου » και τον « Αθλητικό Σύλλογο Γλαύκο », προκηρύσσει τον αγώνα Ανοιχτού Χώρου :
Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας :
 2Χ70μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών Ολυμπιακού τόξου
 2Χ60μ. ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού τόξου
 2Χ50μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων Σύνθετου τόξου
Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών:
 2Χ30μ. ηλικιακής κατηγορίας Παίδων - Κορασίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου
 2Χ25μ. ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων - Πανκορασίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου
 2Χ15μ. ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου
Αναπτυξιακό :
 2Χ30μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου
Αναπτυξιακού Χαρακτήρα:
 2Χ30μ. ηλικιακής κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών
 Κατηγορίες Τόξων : Barebow , Longbow , Instinctive & Traditional
που θα πραγματοποιηθεί στο βοηθητικό γήπεδο του Παμπελοποννησιακού Σταδίου στην Πάτρα, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.
Γενικές Διατάξεις :
1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
2. Για τον αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας & Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ οι οποίοι ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από γιατρό σε ισχύ & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018.
3. Για τον Αναπτυξιακό :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας Α.Χ. το έτος 2018, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από γιατρό σε ισχύ & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018.
4. Για τον αγώνα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα :
 Ο αγώνας θα είναι ατομικός, αναπτυξιακός με σκοπό την γνωριμία των Ελλήνων τοξοτών με τις νέες κατηγορίες τόξων και αγώνων ταυτόχρονα με την εκπαίδευση των Ελλήνων κριτών σε αυτές.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ. οι οποίοι ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από γιατρό σε ισχύ, έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018 και είναι ενήλικοι.
2
5. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος AMS έως την
Τρίτη 24/04/2018.
6. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον Υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο
100 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.
7. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί και δεν ακυρώθηκε εμπρόθεσμα
η συμμετοχή τους, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Ο.Τ.: 2016-1.
8. Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής :
Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες : έως 20 ετών, γεννημένοι από το έτος 1998 έως το 2010
Έφηβοι – Νεάνιδες : έως 17 ετών, γεννημένοι από το έτος 2001 έως το 2010
Παίδες – Κορασίδες : έως 14 ετών, γεννημένοι από το έτος 2004 έως το 2010
Παμπαίδες - Πανκορασίδες : έως 12 ετών, γεννημένοι από το έτος 2006 έως το 2010
Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄ : έως 10 ετών, γεννημένοι από το έτος 2008 έως το 2010
9. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
1. Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Ο αγώνας Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας είναι δηλωμένος στο αγωνιστικό πρόγραμμα της WA.
3. Για τον αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας :
Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 70μ. και 60μ. θα είναι 122 εκ..
Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 50μ. θα είναι 80εκ. με ζώνη βαθμολόγησης από 5 έως 10.
Για τον αγώνα Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών :
Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 30μ., 25μ. και 15μ. θα είναι 122 εκ..
Για τον Αναπτυξιακό :
Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 30μ. θα είναι 122 εκ..
3
Για τον αγώνα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα :
 Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και το Book 4 της World Archery . Θα τηρηθεί η εγκύκλιος 2016-9 περί Αθλητικής Περιβολής.
Προσοχή : Απαγορεύονται οι φαρέτρες πλάτης καθώς και κάθε είδους φαρέτρας που δεν συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς αγώνων ανοιχτού χώρου.
 Προδιαγραφές τόξων αγώνα:
 Barebow: Όλα τα αντίκυρτα τόξα διαιρούμενα ή μονοκόμματα. Το τόξο επιτρέπεται να έχει μόνο Button (Plunger ) , Arrow rest και αντίβαρα ( Τα αντίβαρα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα κατευθείαν στο riser κάτω από την λαβή) Το τόξο θα πρέπει να περνά από άκρο σε άκρο μέσα από δακτύλιο διαμέτρου 12,2 cm. ( World Archery Rulebook 4 , Παράγραφος 22.3 ) Βέλη: Κάθε είδους βέλη μέγιστης διατομής στελέχους 9,3mm και μύτης 9,4mm.
 Longbow: D shape Longbows & American Flatbows (World Archery Rulebook 4, Παράγραφος 22.5) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά.
 Instinctive: Κάθε είδους τόξο όπως τα απλά recurve και τα κυνηγετικά recurve με παράθυρο με ή χωρίς arrow rest, χωρίς περιορισμό στο υλικό κατασκευής (World Archery Rulebook 4, Παράγραφος 22.4). Βέλη: Κάθε είδους βέλη μέγιστης διατομής στελέχους 9,3mm και μύτης 9,4mm.
 Traditional: Όλα τα τόξα με την γενική έννοια του όρου Τόξο, κάθε μορφής και υλικού κατασκευής (Εκτός από PVC ιδιοκατασκευές) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά.
 Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι 122εκ. για όλες τις κατηγορίες και τόξα.
 Η απόσταση των στόχων θα είναι τα 30 μέτρα, θα εκτελεστούν 2 γύροι των 6 βολών, με 6 βέλη ανά βολή (σύνολο 2Χ36 = 72 βέλη).
4. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί
στον διοργανωτή σύλλογο πριν την έναρξη του αγώνα και όχι στην Ε.Ο.Τ..
Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ.
       Ο Πρόεδρος                                 Η Γενική Γραμματέας
Δρ. Πέτρος Συναδινός                       Έβελυν Παπαδοπούλου

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ. ΓΛΑΥΚΟΥ